Kutsu Lift me up ry:n vuosikokoukseen 2022

Järjestämme Joulutempauksen Hyvinkään ryhdin kanssa pe 2.12.2022 klo 18.30 alkaen painonnostosalissa.

Tämän jälkeen olette kaikki tervetulleita kokoustamaan Ruskeasuon liikuntahallin kahvioon klo 20 alkaen.

Iltaa jatketaan pikaisen kokouksen jälkeen vapaan seurustelun merkeissä. Ohjelmanumerona seuran 10-vuotiaan taipaleen kunniaksi on erään Liftarin palkitseminen, tule paikalle katsomaan kuka hän on!

Ohessa kokouksen esityslista, joka lähetetään myös sähköpostitse jäsenille.

Lift Me Up ry
YLEISKOKOUS 2.12.2022 klo 20
Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä
  kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 9. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
  kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen